Фальшивые торрент-трекеры и файлообменники

Dionis77
Posts: 3750
Joined: Tue Jun 26, 2012 5:15 pm

RE: Фальшивые торрент-трекеры и файл

Post by Dionis77 » Thu May 29, 2014 8:48 pm

List of domains/hosts

ggetffiilmtv.h1-gx.ru
l0adgdz.n-evl.co.nl
9etfilntw.t-ndf.co.nl
9etfii1lntvv.dbec.co.nl
loaadgdz.y-ulb.co.nl
geetfi11mntv.g-bgs.co.nl
99etffillmtwv.tfbf.co.nl
loadgdz.thud.co.nl
gettfiiillmtv.rfr-x.co.nl
ggetfilmtv.lhjv.co.nl
lloadr4.ttjd.co.nl
l1o0ad9dz.cvnb.co.nl
1oadggdz.fhdv.co.nl
110adrr4.0d-z1.net.ua
llo0aderr4.rfn-8.net.ua
ll0oaadr4.0tcf.net.ua
l1o0adr4.0ftv.net.ua
llo0adr4.6w-b5.net.ua
1l0adr4.9p-s2.net.ua
looadr4.4tng.net.ua
n2-t.net.ua
getfilntw.qnz-7.net.ua
ggetfi1ntw.y-o2e9.net.ua
fi1ueu44me.u-nfe.net.ua
9etfilmtv.j-ktt.net.ua
ggetffiiillmtw.i-h7p4.net.ua
ggeetfiiilmtv.hm-cn.net.ua
getfiiilmtv.8w-h3.net.ua
getfilntv.ijf-4.net.ua
ggetfiillnntw.s-6f5t.net.ua
ggetffilmtw.t-4v.net.ua
gettfillmtw.ke6u-5.net.ua
11ooadr44.cyf-0.net.ua
androoiidlooaudd.l4f-y.net.ua
1l00aadrrfour.8fuz.net.ua
l1o0adrfour.5b-r6.net.ua
9ettfiillmntw.t-6fb.co.nl
getfi11mtv.g-elv.net.ua
fi1ueu44nne.e2vr.co.nl
fi1ueu44ne.n2j-y.co.nl
filueu44nme.s-a2j9.net.ua
9getfilnmtv.0d-d1.net.ua
j9-n.net.ua
y2-c.net.ua
loadr4.cjl-u.co.nl
ffillueu44mme.f-kas.co.nl
fii1lueu44nmee.n-rpy.co.nl
fil1ueu4fourme.b-vbl.co.nl
filueu44nee.fbtf.co.nl
filueu44nme.sr-oj.co.nl
ffil1ueu4fourme.ktuv.co.nl
fii1lueu4fournme.kfbg.co.nl
filueu4fourmmee.s-nin.co.nl
ffilueu44mee.uruc.co.nl
fii1ueu44mee.bvbl.co.nl
llo0adgdz.b-vbl.co.nl
looaddr4.rfr-x.co.nl
11oadr4.ovu-p.co.nl
fi1ueu4fournee.tqp-t.co.nl
fiil1ueu4fourmme.c-qtl.co.nl
ffilueeu4fourne.bv-bl.co.nl
fil1ueu44ne.j-bkj.co.nl
fii1ueu44ne.fhdv.co.nl
ffiilueu4fourne.cjl-u.co.nl
fillueu44mme.f-ltt.co.nl
loadr4.fhdv.co.nl
l0oadgdz.tfyb.co.nl
looad9dz.d-bec.co.nl
1loadg9dz.sbr-u.co.nl
looadrfour.n-evl.co.nl
llooadrfour.ktn-x.co.nl
loadr4.fhdv.co.nl
loadr4.cjl-u.co.nl
lloadr4.ttjd.co.nl
ggetffi1mmtw.u1s-b.net.ua
looaddr4.rfr-x.co.nl
filueeu4fourmmee.yrep.co.nl
fil1ueu4fournmee.xtc-v.co.nl
fii1ueu44me.j-zdh.co.nl
filueu44me.rfr-x.co.nl
fi11ueu44me.lhjv.co.nl
fiilueu44mme.zljh.co.nl
9etfiiil1nnttw.ucf-3.net.ua
ggeetfiilmttv.t5x-s.net.ua
getfiilntv.x1s0h.net.ua
fiilueu4fourme.sroj.co.nl
filueu4fourmme.t-ndf.co.nl
filueu44me.uc-ud.co.nl
fii1lueu4fournme.kfbg.co.nl
ffilueu44mee.uruc.co.nl
ffi1lueu44me.lxq-t.co.nl
fii1ueu44me.j-zdh.co.nl
fil1ueu4fourme.b-vbl.co.nl
filueu44nme.sr-oj.co.nl
fillueu4fournme.etje.co.nl
fii1ueu44ne.fhdv.co.nl
fiilueu4fournmee.k-kbk.co.nl
filueu44ne.nevl.co.nl
filueu4fournme.e-tje.co.nl
filueu44me.rfr-x.co.nl
fi1ueu4fourne.hs-kg.co.nl
fii1lueu44nmee.n-rpy.co.nl
filueu4fourmme.t-ndf.co.nl
filueeu4fourmmee.yrep.co.nl
ffil1ueu4fourme.ktuv.co.nl
ffillueu44mme.f-kas.co.nl
fillueu4fourme.kkbk.co.nl
ffilueeu4fourne.bv-bl.co.nl
fi11ueu44me.lhjv.co.nl
fillueu4fourme.u-cud.co.nl
fiil1ueu4fourmme.c-qtl.co.nl
fillueu44mme.f-ltt.co.nl
ffiilueu4fournne.hskg.co.nl
ffiilueu4fourne.cjl-u.co.nl
filueu44nee.fbtf.co.nl
fii1ueu44mee.bvbl.co.nl
fillueu44mne.ne-vl.co.nl
9etfillntv.a-ex9.net.ua
getfiil1nttwv.njb-g.net.ua
getfiilmtw.xr3w8.net.ua
9etfilnntv.m-7n4a.net.ua
getfii11mtv.b2t-r.net.ua
getfillntwv.ndg-g.net.ua
looadr4.7fky.net.ua
ggetfiil1ntv.vh3f.co.nl
9etfi1ntvv.i8b-3v.net.ua
ninecraft4us.m-ta6.net.ua
ninecraaft4us.xdt-0.net.ua
filueu44nme.z-u7s4.net.ua
nninecrafttfouruss.j8k-m.net.ua
getfi1mtv.jc7-c.co.nl

Dionis77
Posts: 3750
Joined: Tue Jun 26, 2012 5:15 pm

RE: Фальшивые торрент-трекеры и файл

Post by Dionis77 » Sun Jun 01, 2014 9:08 pm

emaximan.ru
filuesp0-isuk.b-7i.net.ua
fii1lueu-llaodimg.n-0n.net.ua
ffilueu44ne.w9k2-w.net.ua
fil1ueu4fourmee.lt5t-6.net.ua
fil1ueu4fournme.s6m5-b.net.ua
fiillueeu4fourmee.u-4h7k.net.ua
fil1ueu44nne.cyf-0.net.ua
filueeu4fourne.gt9d-2.net.ua
filueu44nme.z6r5-f.net.ua
yft35yyfgdre.ru
l0ad1ksoft.ru
file200.com
appsplays.com

maximus2014
Posts: 44
Joined: Thu May 15, 2014 8:42 am

RE: Фальшивые торрент-трекеры и файл

Post by maximus2014 » Mon Jun 02, 2014 7:21 am

ничего ж себе! всегда пользуюсь двумя-тремя файлообменниками... даже не подозревал, что их сотни. И большинство из них, оказывается, туфта...

Dionis77
Posts: 3750
Joined: Tue Jun 26, 2012 5:15 pm

RE: Фальшивые торрент-трекеры и файл

Post by Dionis77 » Mon Jun 02, 2014 6:47 pm

<quote user="maximus2014">
ничего ж себе! всегда пользуюсь двумя-тремя файлообменниками... даже не подозревал, что их сотни. И большинство из них, оказывается, туфта...
[/quote]
maximus2014 то что я нахожу и выкладываю тут, это капля в море если не меньше, а сколько на самом деле таких подделок можно только догадываться.

Guest

RE: Фальшивые торрент-трекеры и файл

Post by Guest » Mon Jun 02, 2014 7:15 pm

<quote user="maximus2014">
ничего ж себе! всегда пользуюсь двумя-тремя файлообменниками... даже не подозревал, что их сотни.
[/quote]

Реальных файлообменников не так уж и много, то что вы видите в этой теме - это не файлообменники, а подделки под них.

Dionis77
Posts: 3750
Joined: Tue Jun 26, 2012 5:15 pm

RE: Фальшивые торрент-трекеры и файл

Post by Dionis77 » Sun Jun 08, 2014 7:30 pm

List of domains/hosts

ffilueu44mee.b-lp4.pp.ru
fiilueu44ne.p-iy7.pp.ru
ffilueu4fourne.vl0j.pp.ru
fi1ueu44mnee.f-sc5.pp.ru
fi1lueu4fourne.n-hc1.pp.ru
fii1ueu4fournme.q-wy0.pp.ru
fiil1ueu44ne.j-vl4.pp.ru
fiilueu4fourmme.g-qc8.pp.ru
fiillueeu44nme.mw8v.pp.ru
fil1ueu44me.y-bj9.pp.ru
filueeu44me.n1f-b.co.nl
fi1lueu4fourmme.d3f8-p.net.ua
fillueu44nme.d7n4s.ru
ffi1ueu44me.4a-t7.net.ua
fii1ueu44nee.t0-h.net.ua
fi1lueu4fournme.j5l-v.net.ua
fil1ueu4fournne.k-dv9.pp.ru
fi1ueu4fourne.w0et.pp.ru
fi1lueu4fourne.n-hc1.pp.ru
ffilueu44me.t-jl3.pp.ru
fi1lueu44mnee.t-jh5.pp.ru
fi1ueu4fourne.w0et.pp.ru
fi11ueu44mme.f5hy.pp.ru
fii1lueeu44mne.j-st1.pp.ru
fiil1ueeu44me.y-nz4.pp.ru
filueu4fourne.v-xy6.pp.ru
filueu44me.gq-c8.eu
liaoud-filue1.gq-c8.eu

Dionis77
Posts: 3750
Joined: Tue Jun 26, 2012 5:15 pm

RE: Фальшивые торрент-трекеры и файл

Post by Dionis77 » Mon Jun 16, 2014 10:38 pm

List of domains/hosts

v-nq4.net.ua
u-mv4.net.ua
w-kv0.net.ua
3gru.net.ua
4q-v7.net.ua
v-nq4.net.ua
6w-b5.net.ua
bu4k-fil1ues.qj6h.eu
bu4kk-ffiil1uees.z0kt.eu
bbu4k-fii1lues.bd-c8.eu
hhq1f-filllues.kinovzor.ru
bbuu4kk-filuees.kinosa.ru
bidtodruentks.kinovzor.ru
bu4k-fi1lues.j-ns1.pp.ru
bu4k-fiil1ues.t-vl3.pp.ru
bu4k-fillues.s0cj.eu
bu4k-ffillues.t-py7.pp.ru
bu4k-fii1lues.t-tf6.pp.ru
bbuu4k-filues.imn-3.eu
bu4k-fillues.aj-g6.eu
buu4kk-fi1ues.nh-b2.eu
bu4k-fillues.y5yy.eu
bbu4k-fi1ues.v-xy6.pp.ru
bu4k-fil1ues.qj6h.eu
buu4k-filuees.t8eu.eu
bu4k-fillues.t2jm.eu
bbu4k-filues.kb8n.eu
bbuu4kk-filues.n-hc1.pp.ru
bu4k-ffi11ues.b6ct.eu
bu4k-fi11ues.du-s0.eu
lit1era.ru
t18dsgsd.ru
oah38dbvgft.ru
wsd34vnbhy.ru
tathelp.ru
filluess44.y-bj9.pp.ru
bu4k-fillues.qwy0.pp.ru
ffiilkuek-iuenn.tyl-x.net.ua
fii11uespo-issuk.je7-jx.net.ua
meridian113.ru
obmen-files.net
uasoftina.ru
2360.ru
lliaoud-fi1lue1.c-uc2.pp.ru
hqq1f-ffi1ues.kukino.ru
l1iaoudd-filuel.kukino.ru
bedt0odrruentks.nyk9.pp.ru
statgrod-5.ru
ffilues4.bjm8.pp.ru
fil1ueu4fournee.xba4.pp.ru
bu4k-fiillues.k-yp2.pp.ru
bu4k-filues.f9gj.pp.ru
bu4k-filues.jjm5.pp.ru
filuesfour.h-jt7.pp.ru
filueu44ne.ybj9.pp.ru
fii1uees4.sh3h.pp.ru
fi11ues4.vm6b.pp.ru
filluesfour.l1zl.pp.ru
fii1ues4.blp4.pp.ru
fordiii.ru документы
bu4k-fi11ues.ab2b.pp.ru
bu4k-filues.zl3h.pp.ru
oru33bvgfy.ru
bidtodrruenttks.jcc9.pp.ru
shareitnow.ru
cremmener.ru
y19vnhfyr.ru
e16hftvgdh.ru
oah38dbvgft.ru
fj30qmdhvb.ru
4tvndhdt.ru
nvhbt4klfg.ru
hudeya.ru
liqii.ru
wsd34vnbhy.ru
h2q-4files.pp.ua
fasssoft.ru
0eehfdo.ru
bedt0odrruentks.nyk9.pp.ru
fiilues4.duo3.pp.ru
fil1ueu4fourmme.h-ib1.pp.ru
bbuu4k-filues.rg9e.pp.ru
y19vnhfyr.ru
my-loading.ru

Dionis77
Posts: 3750
Joined: Tue Jun 26, 2012 5:15 pm

RE: Фальшивые торрент-трекеры и файл

Post by Dionis77 » Thu Jun 19, 2014 10:41 pm

List of domains/hosts

filueu4fourne.e8uz.eu
fi1lueu4fourne.blc-8.eu
fii1ueu4fourmme.vde-6.eu
fi11ueu44me.hbk-2.eu
fi1ueeu44ne.mc6n.eu
fiillueu44me.vez-2.eu
fiillueu44nme.pc-h8.eu
fi1lueu4fourme.sd7f.eu
fiilueu44nee.nh-c1.eu
filueeu44nme.tz-c0.eu
filueu44mme.y3bg.eu
fii11ueu44ne.b6cn.eu
fiillueu44ne.vbn-7.eu
fil1ueu4fourmme.rkd-5.eu
filueu44me.tv-l3.eu
fillueu4fournme.dt-k3.eu
fi1lueu4fourme.udh-7.eu
fiilueu44nme.s4jj.eu
fillueu4fourne.vxy-6.eu
fiilueu4fourne.nbt-4.eu
fillueu4fourne.ve-z2.eu
fillueu44nee.ab2d.eu
fii1ueu4fournme.xt4c.eu
dbfi11ues.auto-azia.ru
myfiiiil1eerr.auto-azia.ru
ffi1ei-c1ouds.artlifellc.ru
filei-cloouds.auto-azia.ru
bidttoodrruenttks.auto-azia.ru
fil1ueu4fourmme.lm1t.pp.ru
fillueu4fourme.uy6m.pp.ru
anbdrooiid1oaud.cx6n.pp.ru
lliaoud-fi1uel.auto-azia.ru
filueu44mme.j-ns1.pp.ru
filuees4.cn5v.pp.ru
fi1ueu44me.s3jm.pp.ru
ffiil1ueeu44mme.n-ec1.pp.ru
fiilueu44me.t-py7.pp.ru
fiillueu4fournne.cu7j.pp.ru
lliaoud-fii1uel.z8sq.pp.ru
fii1lues4.y-nz4.pp.ru
fil1ues4.cbv2.pp.ru
bu4k-fil1ues.n-yw9.pp.ru
hhq1f-filllues.ib4s.pp.ru
fillueu4fourme.uy6m.pp.ru
ennkbdllieusl1ouad.a9bk.pp.ru
filueu4fourne.zl3h.pp.ru
bidtodrrruentks.vde6.pp.ru
al1-ggamee4.auto-azia.ru
fii1uesfour.y-dn7.pp.ru
fiilues44.o7dk.pp.ru
bu4k-fil1ues.sd7f.eu
bu4k-fi1ues.j5ny.eu
bu4kk-fiilues.fruitdecor.ru
lterem.ye.vc
buu4k-ffilues.probestfilm.ru
bu4kk-ffil1ues.artlifellc.ru
hq1f-fiii1lues.auto-azia.ru
loadrfour.auto-azia.ru
load9gdzz.artlifellc.ru

Dionis77
Posts: 3750
Joined: Tue Jun 26, 2012 5:15 pm

RE: Фальшивые торрент-трекеры и файл

Post by Dionis77 » Fri Jun 20, 2014 9:13 pm

ylok.china-tea.ru
gigabase.myschooladvisor.info
downlinks.ru
d0clooad.w5d6-f.net.ua
grant-upload.org
grand-upioads.org
grand-upioad.net
granb-upload.com
grand-load.info
big-upload.com
big-upload.com


Dionis77
Posts: 3750
Joined: Tue Jun 26, 2012 5:15 pm

RE: Фальшивые торрент-трекеры и файл

Post by Dionis77 » Wed Jun 25, 2014 8:19 pm

List of domains/hosts

fii1lueu4fourme.o6dv.pp.ru
ffillueu4fourmme.fqj1.pp.ru
ffii1ueeu4fourne.blc8.pp.ru
fii11ueu4fournme.ffy3.pp.ru
fi1lueeu44nee.piy7.pp.ru
ffiilueu44mme.q7rc.pp.ru
file-4me.ru
ffi11ueu44nne.j3h8u.ru
fi1ueu4fourmne.t-8fo.ru
fil1ueu4fournmee.m6fz.ru
fillueu44me.tvl3.pp.ru
filueu4fourne.ms1z.pp.ru
fi1ueu44mme.v4vt.pp.ru
fillueu4fourme.p8tt.pp.ru
ffi11ueu44ne.hbz8.pp.ru
ffi1ueu4fourne.r-kd5.pp.ru
filueu44nme.lhq8.pp.ru
ffi1ueu4fourme.cx6n.pp.ru
ffi11ueu44nne.j3h8u.ru
hq1f-filues.anam-m.ru
fatcu-lia0oude.anam-m.ru
99etffilmntw.dostavkinov.ru
lo0ad9dz.es2f-9.net.ua
ggettfiil1ntw.mjc-6.net.ua
nminecraft4us.8v-q3.net.ua
ffiillueu44me.fj4n.net.ua
ninecraaftfourus.x9jb.net.ua
anddroiidlloaudd.dr1-k0.net.ua
getfiil1ntv.he3l.net.ua
fiillueu4fourmmee.bcp-j.net.ua
ffi1lueu4fourme.i-luz.net.ua
anddroiiddl1oaudd.s-2l9h.net.ua
fii1ueeu4fourmme.hoe6p.net.ua
getffi1nttw.1amu.net.ua
nineecraft4us.xp7y.net.ua
getfiillmtv.l-o6u5.net.ua
ffiillueu44mme.yr-hn.net.ua
nminecraftfouruss.8tyt.net.ua
getfiiillntv.i-3k8s.net.ua
getffii1lmtvv.f-uf7.net.ua
nninecraftfourus.v-4j.net.ua
1lo0adr4.grf-9.net.ua
ttaikid-fi1ues.anam-m.ru
fiillueu4fourne.seoshans.ru
getfilnttv.l-2p9f.net.ua
filueeu44me.n5-ht.co.nl
filueu4fournme.y0-j.net.ua
ninecraftt4us.anam-m.ru
getfilntw.gm2x.net.ua
filueu44ne.f-wc9.net.ua
filueu4fournme.y0-j.net.ua
bu4k-fi1ues.anam-m.ru
enkdlieuslouad.anam-m.ru
ttaiiikid-filluees.allo-moskva.ru
taikiid-fillues.babylon-pw.ru
taiikid-ffilues.ct1l.net.ua
taikiiid-fi1ues.n-f2a.co.nl
realtek-drajver-windows-7-skachat.rusikibi.ru
taikiid-fillues.jb-kj.co.nl
canon-ip-500-skachat-drajver-sovmestimost-s-windows-7.rusikibi.ru
behold-tv-drajvery-skachat-dlya-windows-7.rusikibi.ru
skachat-knigu-omara-hajyama-na-uzbekskom-yazyke.hidoqop.ru
ekrannyj-diktor-russkij-windows-7-skachat.kilimina.ru
skachat-besplatno-windows-8-rus-32-64-bit-ultimate.boliroba.ru
skachat-drajver-sprinter-adsl-usb-windows-8.boliroba.ru
skachat-novuu-orjgenalnuu-rc-versiu-windows-8-rus.boliroba.ru
taikiid-filues.rf-rx.co.nl
ttaiikid-fillues.nhia.co.nl
taikiiid-fi1ues.lxqt.co.nl
ttaikid-fii1luess.freeotv.ru
ttaikiid-ffii1ues.f-sho.co.nl
taikid-fiilues.rfr-x.co.nl
taikid-fii11ues.n-hb2.pp.ru
taikid-fillues.d6r-jb.co.nl
taikid-fii1uees.hng-h.co.nl
ttaikid-fiillues.sroj.co.nl
taikiid-fiilluess.fk-as.co.nl
taikid-fi1ues.v-de6.pp.ru
taiikkid-ffiiluees.altico.ru
taiikiid-fillues.agu-gaga.ru
fatcu-liaooude.altay-urist.ru
taiiikid-filues.seoshans.ru
ttaikiid-ffii1ues.f-sho.co.nl
taikkid-fil1ues.l-xqt.co.nl
taiikid-fii1ues.ne1v.pp.ru
taikiid-filues.nhi-a.co.nl
taiikid-fi1lues.b-dc8.pp.ru
taikid-ffilues.bvbl.co.nl
taikid-fiillues.rgnm.co.nl
taikid-filuess.bvb-l.co.nl
taikid-fi11uess.sj-fe.co.nl
taiikid-ffilues.j-h5s.co.nl
taikid-filuess.k7fb-g.co.nl
taikiid-filues.fdd-2.eu
taiikid-filues.h5k-dy.co.nl
taiikid-filues.kf-bg.co.nl
taiikid-fii1ues.duo-3.eu
taikid-fi1ues.t-3fy.co.nl
taikid-fiilues.rzg-8.eu
taikid-ffillues.cuy-6.eu
taikid-ffilues.m-wn3.pp.ru
taiikid-fillues.h-jt7.pp.ru
taikkid-ffi1ues.t3f-bf.co.nl
taiikid-fillues.dbec.co.nl
ttaikid-fillues.ud5n.eu
taikid-fillues.v-ecj.co.nl
taikiid-ffilues.ch4-b.co.nl
taikiid-ffilues.eb8g.eu
taikid-fiilues.xba-4.eu
taikid-fi1lues.x-t2r.co.nl
taiikid-ffi1lues.vbn-7.eu
taikid-filues.n-ec1.pp.ru
taikiid-fi1ues.lc-2y.co.nl
ttaikiid-filues.jz-dh.co.nl
taikiid-fiilues.ob9b.eu
skachat-kluch-windows-8-7600.boliroba.ru
taiikid-fiillues.kk-bk.co.nl
taiikiiid-fiilues.v2yh.eu
taikid-fi1ues.zi-w1.eu
taiikid-fillues.nh-ia.co.nl
taikid-fillues.kino-fri.ru
taiikid-filues.fb-tf.co.nl
taikid-filluees.j-z0x.co.nl
skachat-knigu-otcy-synovya-i-dedy.hidoqop.ru
skachat-besplatno-bes-sms-windows-8.boliroba.ru
skachat-knigu-n-v-pavlov-sovremennaya-germaniya.hidoqop.ru
skachat-knigu-obozov-n-n-mezhlichnostnye-otnosheniya.hidoqop.ru
taikkiid-filues.ocz-e.co.nl
dbfil1ues.allrubble.ru
mmyfi1ler.allrubble.ru
filesdownload.qwigm3c.ru
poiskovik-files.qwigm3c.ru
filei-c1ouds.allrubble.ru
filespace.qwigm3c.ru
filesdownload.qwigm3c.ru
ntdll-dll-windows-7-skachat.rusikibi.ru
abbyy-windows-7-skachat-besplatno.rusikibi.ru
filueu4fourme.dostavkinov.ru

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests